شروع جلسات ژورنال کلاب گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

شروع جلسات ژورنال کلاب گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی


به منظور راه اندازی مجدد برگزاری جلسات ماهانه ژورنال کلاب گروه و همچنین سامان دهی به برگزاری جلسات سمینارهای دانشجویی از کلیه دانشجویان محترم در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تقاضا می شود جهت قرار گیری در نوبت مناسب ضمن مشورت و راهنمایی با استاد مربوطه زمان پیشنهادی خود را اعلام فرمایید تا در جدول زمان بندی ارائه ها لحاظ گردد در غیر اینصورت با توجه به ترتیب حروف الفبا در این جدول ملزم به ارائه مطلب خود خواهید بود. در ارتباط با انتخاب موضوع مناسب جهت ژورنال کلاب، ضمن توجه به اولویت های مهم دانشگاه و همچنین گروه میکروب شناسی که در قالب یک جدول در همین ایمیل خدمتتان ارسال شد، یک هفته قبل از ارائه عنوان سمینار و همچنین زمان و مکان برگزاری (آخرین چهارشنبه هر ماه ساعت 12 ظهر) را به همراه مقاله و یا مقالات مورد نظر ضمن ارسال برای اینجانب به سایر دانشجویان هم ارسال فرمایید.


        اولویت ها
1       روش های تشخیصی جدید در ارتباط با شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
2       بررسی انواع مایکوباکتریوم ها
3       روش های نوین شناسایی Non-tuberculosis Mycobacteria
4       آخرین روش های درمانی Non-tuberculosis Mycobacteria
5       آخرین یافته ها در مورد درمان بیماری سل (داروهای جدید)
6       پیشگیری از بیماری سل (واکسن های جدید)
7       روش های مولکولی نوین در تایپینگ باکتری ها
8       یافته های جدید در ارتباط با عفونت های بیمارستانی 
9       مکانیسم های مقاومت های دارویی در ارتباط با اسینتوباکتر و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و سایر باکتری ها (در استان)
10      روش های تشخیصی جدید در شناسایی هلیکوباکتر پیلوری
11      یافته های جدید در ارتباط با پاتوژنز باکتری ها
12      بررسی بیماری های ویروسی دستگاه تنفسی به ویژه انفولانزا
13      بررسي هاي پايه بر روي هپاتيت ها و ويروس هاي سرطان زا و هرپس ه
14      بررسي عفونت هاي ويروسي افراد با ضعف ايمني