میکروب‌های انسانی، تهدید جدی برای فوک‌های خاکستری

میکروب‌های انسانی، تهدید جدی برای فوک‌های خاکستری

 

در حال حاضر باور عمومی بر این است که انتقال بیماری از حیوان به انسان بیشتر است و شیوع بیماری‌های سندرم تنفسی خاورمیانه و ابولا و انتقال آن از شتر و خفاش به انسان تایید کننده این مطلب است اما عکس این وضعیت هم می‌تواند اتفاق افتد.

 کارشناسان در بررسی جدید خود مشاهده کردند میکروب‌ها و باکتری‌های مضر انسانی می‌توانند وارد اجتماعات فوک‌های خاکستری شده و سلامتی آن‌ها را به خطر بیاندازد. در این بررسی مواردی از آلودگی به باکتری‌های انسانی در این پستانداران مشاهده شده است.

 کارشناسان در پاییز سال 2011 باکتری کامپیلوباکتر را در 100 نمونه فوک زنده و 50 فوک که اخیرا تلف شده بودند، مشاهده کردند. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن بود که فوک‌های تلف شده آلوده به این باکتری علائم التهاب روده را داشتند که این علامت در نمونه‌های انسانی هم وجود دارد.

 «یوهانا بایلی» یکی از کارشناسان این مطالعه گفت: آلودگی به باکتری کامپیلوباکتر پیش از این در فوک‌ها بسیار ناچیز بوده اما نتایج بررسی اخیر از میزان این آلودگی در این گونه جانوری کاملا شوکه‌کننده است.

به گفته کارشناسان این پرسش مطرح است که آیا فوک‌های ساکن در این منطقه با فاضلاب‌های انسانی تماس دارند یا ناقلان دیگری همچون پرندگان وحشی علت انتقال این باکتری در میان فوک‌ها هستند؟