تماس با ما

دفتر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی – بیمارستان قائم (عج)

 

آدرس: مشهد، میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)، خیابان احمد آباد، مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم (عج)- آزمایشگاه مرکزی- گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

تلفن دفتر گروه:   38012453-051

 

 

بیمارستان امام رضا (ع)

 

آدرس: مشهد، خيابان ابن سينا، ميدان امام رضا (ع) - آزمایشگاه مرکزی- آزمایشگاه میکروب شناسی

 

 

بیمارستان دکتر شیخ

 

آدرس: مشهد، میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ تلفن: 5-7269021 0513

آزمایشگاه میکروب شناسی

 

 

بیمارستان دکتر شریعتی

 

آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد-خیابان امام رضا(ع) یک-تلفن:5510010-فاکس:5510341 

آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور