کارگاه آموزشی Real time PCR

 

real time PCR


کارگاه

در راستای برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف سلولی و مولکولی ، کارگاه Real-Time PCR

به گزارش روابط عمومی، این کارگاه ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، ژنتیک ‌مولکولی، گرایش های مختلف زیست‌شناسی، گیاه پزشکی و تمامی علاقمندان به مباحث بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک می باشد.

محتوی

 سرفصل های آموزشی:

  - تعریف مفاهیم، مزایا و معایب

  - معرفی SYBR Green و Teqman

  - Relative quantification

  - چگونگی بدست آوردن Efficiency

  - روشهای مختلف آنالیز

  - آشنایی با دستگاه ‌ Real time PCR

  - کار با دستگاه Real time PCR

  - Absolute quantification

  - آشنایی با منحنی استاندارد

  - تهیه منحنی استاندارد

  - انجام عملی آزمایش

  - آنالیز اطلاعات و نتایج

  - در پایان کارگاه گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.