مقاله نویسی

تالار مقاله نویسی

در این بخش سعی شده است که مهمترین نکات مربوط به نوشتن یک مقاله در قالب بخش های مختلف برای دانشجویان عنوان شود.

در این مطالب سعی شده است که در ارتباط با اصول اولیه مقاله نویسی و آشنایی با ساختار یک مقاله و همچنین آشنایی با انواع مقاله و ISI و سایر نکات اولیه به طور کامل توضیح داده شود. لذا خواندن این نکات به دوستانی که قرار است برای اولین بار یک مقاله بنویسند توصیه میشود.

1- چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (قسمت اول)

2- چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (قسمت دوم)

3- چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (قسمت سوم)

 

آشنایی با قسمت های مختلف یک مقاله و همچنین مهمترین انواع مقالات

در این قسمت سعی شده است که به صورت کمی دقیق تر در ارتباط با نگارش مهمترین بخش های یک مقاله مطالبی عنوان گردد و همچنین در این بخش به شرح انواع مقالات و نحوه نگارش هر کدام پرداخته شده است:

4- نوشتن مقدمه مقاله

5- نوشتن بخش نتیجه و کانکلوژن یک مقاله که جز مهمترین و سخت ترین بخش های یک مقاله است

6- نوشتن قسمت Acknowledgment

7- مقاله Case report چیست؟

8- مقاله مروری (Review article) چیست؟

9- مهمترین جملات انگلیسی جهت نوشتن یک مقاله علمی

10- اسامی چه کسانی باید در یک مقاله نوشته شود؟

 

چگونه یک مقاله را Submit کنیم؟

بعد از نوشتن یک مقاله نوبت به ساب میت آن در یک مجله مناسب میباشد که در اینجا نکاتی در مورد نحوه ساب میت یک مقاله عنوان شده است. این مطالب به دانشجویی که تصمیم دارد تا برای اولین بار اقدام به ارسال یک مقاله به یک مجله کند، کمک شایانی خواهد کرد:

11- نحوه Submit کردن یک مقاله در مجلات

 

آشنایی با سرقت علمی (Plagiarism).

در این بخش دانشجو با انواع سرقت علمی آشنا خواهد شد که شامل نکات بسیار مهمی است تا مانع از ایجاد مشکل برای مولفان پس از ارسال شود.

12- سرقت علمی (Plagiarism) چیست؟

13- سمینار Plagiarism یک

14- سمینار Plagiarism دو